Vereniging

Wij zijn een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, met eigen statuten. De statuten zijn uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement. De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40446254 .

Het bestuur
Het bestuur is gevormd uit de volgende personen:
Johan Schijf:         Voorzitter
Menno van Zon:  Secretaris
Judith Duinhoven:  Penningmeester
Wick van Dam:    Bestuur algemeen
Koos Phillipo:      Bestuur algemeen

Algemene Leden Vergadering
Jaarlijks vindt er in maart de Algemene Leden Vergadering plaats. Hierin wordt het sociaal en financieel jaarverslag gepresenteerd. Worden bestuursleden, kascommissie en de commissie van Beroep benoemd en gestemd over aanpassingen op het Huishoudelijk Reglement. Om de vergadering luchtig te houden is er traditie getrouw een gastspreker met een onderwerp welke raakvlakken heeft met het moestuin tuinieren.