Welkom

Op initiatief van het toenmalige gemeentebestuur van Hillegom is op 27 april 1967 de Volkstuinvereniging Elsbroek opgericht, met als doel de leden zoveel als mogelijk de gelegenheid te bieden tot recreatief, dus niet bedrijfsmatig, tuinieren.

Het tuincomplex lag op de locatie Elsbroekerend. In 1972 moest de vereniging weg van het tuincomplex om ruimte te maken voor nieuwbouw en verhuisde naar de huidige locatie op Hyacintenlaan, welke op 22 juni 1974 officieel in gebruik is gesteld door de toenmalige burgermeester Van Niekerk.

In 2017 heeft de vereniging op feestelijke wijzen zijn gouden lustrum gevierd.