Lidmaatschap

De wachtlijst
Na acceptatie en betaling van de € 10,00 contributie, wordt u ingeschreven in de ledenadministratie. Wegens grote belangstelling kunnen kunnen wij niet direct een tuin toewijzen. Er is een wachtlijst. De wachttijd bedraagt over het algemeen 1 jaar en kan oplopen tot 2 jaar.
>> Aanmeldingsformulier tuinder

Tuinder & Aspirant tuinder
De Tuinder heeft een eigen tuin en betaald hiervoor € 20,00 contributie en € 0,71 landhuur per vierkantenmeter tuin. Alle tuinders beginnen als aspirant tuinder, met een proeftijd van een tuinjaar. Mocht het tuinieren niet verlopen zoals verwacht, zal het bestuur het lidmaatschap eenzijdig beëindigen.

Medetuinder
De medetuinder helpt de tuinder regelmatig met tuinieren en is als volwaardig lid opgenomen en gebonden aan het Huishoudelijk Reglement. U kunt alleen medetuinder worden met instemming van het bestuur. De contributie bedraagt € 20,00 per kalenderjaar.
>> Aanmeldingsformulier medetuinder

Einde Lidmaatschap
U zegt uw lidmaatschap op voor 1 november van het lopende jaar. Als de opzegging niet tijdig is, blijven huur en contributie voor het daarop volgende jaar verschuldigd. De tuinder blijft in dat geval verantwoordelijk voor het onderhouden van de tuin.
>> Beëindigingformulier lidmaatschap