Lidmaatschap

Tarieven 2019/2020

(Aspirant) tuinder
Na aanmelding wordt u na acceptatie en betaling van de contributie ingeschreven en op de wachtlijst geplaatst. De contributie voor een plaats op de wachtlijst bedraagt € 10,00 per jaar
De wachttijd bedraagt over het algemeen 1 jaar en kan oplopen tot 2 jaar.
>> Aanmeldingsformulier tuinder

Tuinder
De Tuinder heeft een eigen tuin en betaald hiervoor contributie en bedraagt € 20,00 per kalenderjaar en een m2 huurbedrag voor het gebruik van de grond.

Medetuinder
De medetuinder helpt de tuinder regelmatig met tuinieren en is als volwaardig lid opgenomen en gebonden aan het Huishoudelijk Reglement. U kunt alleen medetuinder worden met instemming van het bestuur. De contributie bedraagt € 20,00 per kalenderjaar.
>> Aanmeldingsformulier medetuinder

Einde Lidmaatschap
U zegt uw lidmaatschap op voor 1 november van het lopende jaar. Als de opzegging niet tijdig is, blijven huur en contributie voor het daarop volgende jaar verschuldigd. De tuinder blijft in dat geval verantwoordelijk voor het onderhouden van de tuin.
>> Beëindigingformulier lidmaatschap