Bouw

Bebouwingen van opstallen
Alle bebouwingen van opstallen moeten bij het bestuur worden aangevraagd.
Pas na schriftelijke toestemming van het bestuur mag er gebouwd worden. De aanvraag wordt beoordeeld op onderstaande voorwaarden.

Schuurtje of tuinhuisje
De grondoppervlakte schuurtje of tuinhuisje mag niet meer dan 4 m2 bedragen.
De nokhoogte van schuurtje of tuinhuisje mag niet hoger zijn dan 2.20 meter.
Bebouwingen mogen slechts van deugdelijk materiaal worden gemaakt en moeten qua vorm, kleur en onderhoud tot genoegdoening van het bestuur zijn.

Kas
De grondoppervlakte van een kas mag niet meer dan 20 m 2 zijn.
De maximale hoogte van goot of boei delen van een kas mag niet meer zijn dan 2.30 meter.
De nokhoogte van kas mag niet meer bedragen dan 3 meter.

Algemeen
Als er wordt afgeweken van de oorspronkelijke bouwaanvraag, kan het bestuur op kosten van de verantwoordelijke tuinder (opstal eigenaar) alsnog de bebouwing laten aanpassen conform de goedgekeurde aanvraag.
De totale maximale bebouwingen van alle opstallen mogen niet meer bedragen dan 15% van de toegewezen tuinoppervlakte.
Bebouwingen mogen slechts van deugdelijk materiaal worden gemaakt en moeten qua vorm, kleur en onderhoud tot genoegdoening van het bestuur zijn.
Het plaatsen van houten kassen, aaneengesloten betonnen en/of gemetselde stenen funderingen, gemetselde bebouwingen van beton en/of steen is niet toegestaan.
Indien bestaande opstallen (kassen/schuurtjes) worden vervangen en/of opnieuw worden geplaatst, moeten deze voldoen aan het huidige Huishoudelijke Reglement