Vereniging     Organisatie        De Tuin           Inschrijven          Tarieven             Contact     

    De Oosteinde Hillegom        Koop hier uw zaden    

De Tuin

Bij Volkstuinvereniging Elsbroek zijn ongeveer 80 leden te vinden op het tuincomplex van 10.000 m2.

De leden huren een stukje grond tussen de 75 en de 150 m2 waarop meestal een kleine kas of opbouw wordt geplaatst. Uiteraard na toestemming van het bestuur welke beoordeeld op basis van het huishoudelijk reglement.

Op de moestuin mag bijna alles verbouwd worden. Er zijn uiteraard een paar regels zodat iedereen zonder overlast van andere tuinders zijn of haar hobby kan uitoefenen. De regels rondom het tuinnieren zijn vastgelegd in het  huishoudelijk reglement. En we tuinieren natuurlijk bij voorkeur biologisch en diervriendelijk. 

Reken op ongeveer acht uur per week voor je moestuin, verdeeld over enkele dagen. Al bij al gaat de tijd op de tuin snel. Zaaien, verspenen, onkruid wieden, snoeien en natuurlijk het oogsten. Het komt helaas voor dat de factor tijd wordt onderschat met het gevolg dat het onkruid het gaat winnen van de groenten en het plezier en de motivatie van de tuinder snel afneemt. Steeds meer tuinders geven de voorkeur aan een medetuinder, vaak familie of iemand uit de vriendenkring. Zorg ervoor dat het een plezierige en ontspannen hobby blijft en geen gevecht tegen het achterstallig onkruid. 

Naast het onderhoud van de eigen tuin wordt er van de leden verwacht dat ze drie keer per jaar meewerken aan het algemeen onderhoud van het tuincomplex. Denk hierbij aan het snoeien van de haag, schilderen clubhuis of en andere klusjes welke we niet kunnen uitbesteden ten laste van de contributie.

Tot slot hebben we de afgelopen 2 jaar een tuinfeest American style georganiseerd. Een groot succes.  

Bron:Google Maps            

2015 - 2019 tvelsbroek.nl

                                                  

 Login