Vereniging     Organisatie        De Tuin           Inschrijven          Tarieven             Contact     

    De Oosteinde Hillegom        Koop hier uw zaden    

Tarieven tuinjaar 2017 

 

De jaartarieven zijn vastgesteld tijdens de jaarvergadering. 
Contributie Tuinder: € 18,00   Landhuur: € 0,67 per m2
Contributie Medetuinder: € 18,00   Borg perceel: € 0,50 per m2 (eenmalig)
Contributie Wachtlijst:  €   7,50      

Rekenvoorbeeld voor een tuinder met een perceel van 150 M2
Contributie € 18,00 + Landhuur (150 x € 0,67) plus eenmalig borg (150 x € 0,50) = €193,50

Toelichting Medetuinder
De medetuinder helpt de tuinder regelmatig met tuinieren en is als volwaardig lid opgenomen. De medetuinder valt onder het “Huishoudelijk Reglement” van Volkstuinvereniging Elsbroek
.

Toelichting Landhuur
Landhuur zal jaarlijks door de gemeente worden aangepast op basis van de consumentenprijsindexcijfer (CPI) door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemiddeld stijgt de landhuur met twee procent per jaar.

Toelichting Borg bij gebruik perceel
U betaald de borg eenmalig. De borg is minimaal € 50,00. U ontvangt de borg terug als u de tuin na opzegging heeft achtergelaten conform het Huishoudelijke Reglement.

© 2015 - 2019 tvelsbroek.nl

                                                  

 Login