Vereniging     Organisatie        De Tuin           Inschrijven          Tarieven             Contact     

    De Oosteinde Hillegom        Koop hier uw zaden    

Organisatie

Wij zijn een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid met eigen statuten en een Huishoudelijk Reglement. En sinds juni 2018 voldoet de vereniging aan de privacyregels welke voortkomen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering staan onder andere de volgende punten op de agenda:
- sociaal en financieel jaarverslag;
- benoeming Bestuur, Kascommissie en Commissie van Beroep;
- wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement;

En er is traditie getrouw en enthousiaste gastspreker aanwezig met een onderwerp welke raakvlakken heeft met het tuinieren.

Bestuur

Voorzitter:

Dhr. A. van Schie

Secretaris:

Dhr. M. van Zon

Penningmeester:

Dhr. E. de Vos

Bestuurslid algemeen: Dhr. K. Philippo

Bestuurslid algemeen:

Dhr. W. van Dam

   
De namen van de leden welke deelnemen in de Kascommissie of Commissie van Beroep zijn opvraagbaar bij het bestuur via het contactformulier.
 

Geregistreerd bij de KvK onder nummer 40446254

2015 - 2019 tvelsbroek.nl

                                                  

 Login