Vereniging     Organisatie        De Tuin           Inschrijven          Tarieven             Contact     

    De Oosteinde Hillegom        Koop hier uw zaden    

Lidmaatschap 

U wilt lid worden van onze vereniging? U kunt zich aanmelden als tuinder of als medetuinder.

Aanmelden als Tuinder
De Tuinder wordt na acceptatie op de wachtlijst geplaatst.  Ook als u op de wachtlijst staat, bent u lid van de vereniging. De wachttijd  bedraagt over het algemeen 1 jaar. Aangezien we niet kunnen voorspellen hoeveel tuinen er vrij komen, kan de wachttijd oplopen tot 2 jaar.

Aanmelden? Gebruik Inschrijfformulier Tuinder

 

   
Aanmelden als Medetuinder
De Medetuinder helpt de tuinder regelmatig met tuinieren en is als volwaardig lid opgenomen. U kunt alleen medetuinder worden op een tuin welke voldoet aan het Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Elsbroek. Uiteraard met instemming van tuinder en bestuur. Aanmelden?

Aanmelden? Gebruik Inschrijfformulier Medetuinder

 

 

2015 - 2019 tvelsbroek.nl

                                                  

 Login