Vereniging     Organisatie        De Tuin           Inschrijven          Tarieven             Contact     

    De Oosteinde Hillegom        Koop hier uw zaden    

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement (HR) regelt de organisatie en werkwijze van onze vereniging. Een set van regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Bij Volkstuinvereniging Elsbroek kan het HR alleen gewijzigd worden tijdens de jaarvergadering en wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van stemmen.
Het reglement is openbaar en te downloaden als PDF. (
Download hier het Huishoudelijk Reglement)

Het Reglement is bindend voor alle leden en bevat onderstaande artikelen

ART.  1. DOELSTELLING VAN DE
              VERENIGING
ART.  2. LEDEN
ART.  3. HUURPERIODE EN CONTRIBUTIE
ART.  4. TOEWIJZING VAN DE TUINEN
ART.  5. EINDE LIDMAATSCHAP C.F. ART. 7   
              V/D STATUTEN
ART.  6. BEňINDIGING HUUR
ART.  7. TOEGANG COMPLEX
ART.  8  PARKEREN
ART.  9  AANVOER, OPSLAG EN AFVOER 
              VAN MEST
ART. 10 VERPLICHTINGEN
ART. 11. HET GEBRUIK VAN DE TUIN
ART. 12. HET IS NIET TOEGESTAAN
ART. 13. ELZENHAAG
ART. 14. BEBOUWINGEN
ART. 15. MILIEU EN VEILIGHEID
ART. 16. HET BESTUUR
ART. 17. HET DAGELIJKS BESTUUR
ART. 18. VERGADERINGEN
ART. 19. KASCONTROLECOMMISSIE
ART. 20. STEMMINGEN
ART. 21. COMMISSIE VAN BEROEP
ART. 22. VERENIGINGSJAAR
ART. 23. GELDMIDDELEN
ART. 24. ONTBINDING VAN DE VERENIGING
ART. 25. ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
ART. 26. ALGEMENE BEPALINGEN
ART. 27. VERANDERINGEN C.Q. AANVULLING OP HET
              REGLEMENT

© 2015 - 2019 tvelsbroek.nl

                                                  

 Login