Vereniging     Organisatie        De Tuin           Inschrijven          Tarieven             Contact     

    De Oosteinde Hillegom        Koop hier uw zaden    

 

Volkstuinvereniging Elsbroek 

 
Op initiatief van het toenmalige gemeentebestuur van Hillegom is op 27 april 1967 de Volkstuinvereniging Elsbroek opgericht, met als doel de leden zoveel als mogelijk de gelegenheid te bieden tot recreatief, dus niet bedrijfsmatig, tuinieren. Het tuincomplex lag op de locatie Elsbroekerend.
In 1972 moest de vereniging weg van het tuincomplex om ruimte te maken voor nieuwbouw en verhuisde naar de huidige locatie op Hyacintenlaan, welke op 22 juni 1974 officieel in gebruik is gesteld door de toenmalige burgermeester Van Niekerk. De toekomst van de vereniging is tot 2006 onzeker geweest, want in eerste instantie moest de vereniging in 2013 van de grond af.
 

   Mededelingen
     ► Resistente pootaardappelen

     ► Ledenkorting
     ► AVG

    Snel geregeld
   
Inschrijven
   
Opzeggen
   
Bouwvergunning
  

  Huishoudelijk Reglement 

     Wervingscampagne 2018
     
      

Vanaf 2002 heeft de vereniging gestreden om deze beslissing ongedaan te maken. In 2006 wierp dit zijn vruchten af. De gemeenteraad naam op 15 juni 2006 een motie van de VVD aan om de verenigen op het grondgebied te behouden. In januari 2007 besloot het college van B&W om deze motie ook uit te voeren. En in 2017 heeft de vereniging op feestelijke wijzen zijn gouden lustrum gevierd.

© 2015 - 2019 tvelsbroek.nl

                                                  

 Login